Bergarbeten

Bergarbeten

Vi hanterar allt från bergsprängning till bergförstärkning. Inget berg är för stort eller för svårt för oss.

BERGARBETEN

Bergarbeten är ett omfattande område inom bygg- och anläggningsindustrin, och kräver expertis och specialutrustning för att utföras säkert och effektivt. Det handlar om att hantera och manipulera berggrunden för att skapa utrymme för konstruktion och infrastruktur.

Här på Schaktmiljö och vårt systerbolag Berglaget, har vi både erfarenheten och den tekniska kunskapen som behövs för att utföra kvalitativa bergarbeten. Våra tjänster inom detta område inkluderar bergsprängning, bergspräckning och bergförstärkning.

Vår expertis sträcker sig från stora sprängningsprojekt till mer komplexa och känsliga arbetsmiljöer, där precision och försiktighet är av yttersta viktighet. Vi har över 25 års erfarenhet inom branschen och har hanterat ett brett spektrum av projekt i Stockholmsregionen och bortom.

Oavsett om det är att förbereda mark för en ny byggnad eller att stärka en befintlig berggrund, kan våra kunder lita på vår dedikation till kvalitet, säkerhet och effektivitet. Vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar och leverera resultat av högsta standard.

Vi grundlägger framtiden, tryggt och pålitligt.

Flera tjänster

Vårt erbjudande omfattar fem centrala tjänster, var och en med potential att förvandla din vision till verklighet.

Vi lägger grunden för ditt projekt. Stabila, säkra och hållbara lösningar som utgör basen för framgång.

Vi förbereder marken för ditt projekt, oavsett dess omfattning. Vi skapar perfekta förutsättningar för alla typer av byggprojekt.

Vi tar hand om detaljerna. Från trädgårdar och asfaltering till stensättning och övrig ytbeläggning, vi ser till att allt är planerat och utfört till perfektion.

Vi hanterar allt från bergsprängning till bergförstärkning. Inget berg är för stort eller för svårt för oss.

Vi hanterar allt från bergsprängning till bergförstärkning. Inget berg är för stort eller för svårt för oss.