VISSELBLÅSARFUNKTION HOS SCHAKTMILJÖ

Schaktmiljö AB är engagerade i att upprätthålla en öppen, transparent och etisk arbetsmiljö. Det är grundläggande för oss att agera på ett ansvarsfullt sätt i alla aspekter av vår verksamhet. Om du som anställd, samarbetspartner eller på annat sätt är knuten till vår verksamhet och stöter på eller misstänker allvarliga oegentligheter, erbjuder vi en säker och konfidentiell väg för dig att rapportera dessa – genom vår visselblåsarfunktion.

Syftet med vår visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen hos Schaktmiljö AB är avsedd för att ge möjlighet till rapportering av allvarliga missförhållanden som berör vår verksamhet, speciellt när andra kanaler för rapportering kan tyckas otillräckliga eller ineffektiva. Vi siktar på att säkerställa att ingen som utnyttjar denna kanal ska behöva utsättas för negativa konsekvenser.

Vad bör rapporteras?

Denna funktion är specifikt inriktad på missförhållanden som innefattar brott mot lagar, etiska principer, eller interna riktlinjer och som potentiellt kan resultera i betydande skada på individer, miljön, eller företagets välfärd och rykte.

Skydd för visselblåsare

I enlighet med lagstiftning skyddar Schaktmiljö AB identiteten för de som rapporterar om missförhållanden och säkerställer att ingen vedergällning sker mot visselblåsare.

Hur visselblåsarfunktionen fungerar

Rapporter som lämnas via vår visselblåsarfunktion hanteras av en oberoende enhet inom företaget. Vi bekräftar mottagandet av din rapport inom sju dagar, förutsatt att du lämnar kontaktuppgifter. Feedback om vidtagna åtgärder baserat på din rapport kommer att förmedlas till dig.

Om du misstänker att din rapport inte hanteras på ett opartiskt sätt internt, har du rätt att ta ärendet vidare till en lämplig extern myndighet.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Funktionen står till förfogande för alla som är anställda hos eller på annat sätt utför arbete åt Schaktmiljö AB, inklusive praktikanter, volontärer och inhyrd personal.

Vi uppmuntrar alla att rapportera observerade eller misstänkta missförhållanden. Ditt bidrag är viktigt för att bevara en säker och rättvis arbetsplats.

Rapporteringsmetoder

– Online-formulär: Använd vårt säkra och konfidentiella online-formulär för att dela dina iakttagelser.

– Personlig rapportering: Du kan också välja att rapportera personligen till din närmaste chef, vår HR-avdelning, eller någon i ledningen som du har förtroende för.

– E-post: Rapportera via e-post till visselblasning@schaktmiljo.se.

När du lämnat din rapport initieras en utredning. Vi informerar dig om processen och eventuella åtgärder som vidtas, i enlighet med gällande lag och policy.

Kom ihåg, vi tolererar inte repressalier mot någon som rapporterar i god tro. Ditt mod att tala ut är ovärderligt för att upprätthålla vår gemensamma etiska standard och arbetsmiljö.

Beskriv din observation med så mycket detaljer som möjligt, inkludera information om vad som hände, var, när och eventuella inblandade. Ju mer specifik information du kan ge, desto bättre kan vi adressera situationen.

SKICKA ANONYMT om du föredrar, men kom ihåg att ju mer information vi har, desto effektivare kan vi hantera din rapport.

Ge en detaljerad beskrivning av den händelse eller situation du vill rapportera.
Specificera platsen där händelsen du rapporterar inträffade.
Nämn de individer, grupper eller avdelningar inom Schaktmiljö AB som du anser vara inblandade i situationen du rapporterar.
Ange när händelsen du rapporterar om ägde rum.