Miljö & Kvalitet

Schaktmiljös Policy för Miljö, Hållbarhet och Kvalitet

På Schaktmiljö är vi engagerade i att verka för en hållbar framtid. Vi erkänner att vår verksamhet, som ett framstående företag inom mark och infrastruktur, har ett betydande ansvar när det gäller att minimera vår miljöpåverkan och säkerställa kvaliteten på våra tjänster. Denna policy utgör vår förpliktelse att uppnå dessa mål.

Miljö och Hållbarhet

Som en del av vår verksamhet strävar vi efter att överträffa lagkrav och branschstandarder för miljöskydd. Vi är fast beslutna att:

  • Kommunicera transparent och ärligt om våra miljöinsatser och påverkan.
  • Etablera och upprätthålla omfattande miljömål, och utforma rutiner för att övervaka, utvärdera och förbättra vårt miljöarbete kontinuerligt.
  • Prioritera användningen av produkter och material som har minimal miljöpåverkan och är hållbara.
  • Arbeta proaktivt för att ständigt minska vår miljöpåverkan, inklusive minskning av avfall, effektiv resursanvändning och utsläppsminskning.
  • Alla våra maskiner är miljöklassade enligt EU-steg 3, vilket bekräftar vårt engagemang för miljövänlig teknik.

Kvalitet

Vi tror att kvalitet går hand i hand med miljö- och hållbarhetsinsatser. Vi strävar efter att:

  • Arbeta kundcentrerat, uppfylla varje arbetsuppgift enligt kundens specifikationer, till full belåtenhet och till mest kostnadseffektiva priser.
  • Implementera kvalitetssäkring som systematiserar arbetsrutiner, skapar en organiserad arbetsmiljö och främjar arbetsglädje och engagemang.
  • Uppmuntra ett kvalitetstänkande som omfattar alla inom företaget. Vi tror att motivation och yrkesstolthet är lika viktiga som teknisk och metodisk utveckling. Således är information, utbildning och delegering av ansvar grundläggande för att uppnå högsta kvalitetsstandarder.
  • Garantera att varje anställd har ett aktivt deltagande i att uppnå rätt kvalitet.

Vi är stolta över vårt åtagande att vara ledare inom miljö, hållbarhet och kvalitet inom vår bransch, och vi ser fram emot att fortsätta leda vägen i denna ansträngning.