INTEGRITETSPOLICY

SCHAKTMILJÖ AB strävar efter att säkerställa att du som kund, samarbetspartner, leverantör och anställd kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar och lagrar endast data som är nödvändiga för vår verksamhet.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Schaktmiljö AB har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Det betyder att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och lagras. För ytterligare information om detta, tveka inte att kontakta oss så besvarar vi dina frågor.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som vi samlar in kan innefatta, men är inte begränsade till, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

VÅRT REGISTER

Om du finns i Schaktmiljös register har du rätt att begära information om vilka uppgifter som lagrats och hur de hanteras. Vi delar inte ut denna information till tredje part, förutom i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande.

En situation när vi kan behöva dela data kan vara till en underleverantör vid samarbete på byggarbetsplatser. Dina uppgifter förblir i vårt register så länge du är kund hos oss. 

SÄKERHET

Vi har rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har en tydlig policy för att skydda de personuppgifter vi innehar.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter när du gör en beställning, för att kunna uppfylla vårt åtagande och leverera tjänster till dig som kund. Detta gäller även de kunder som ringer in sina beställningar.

ANALYSVERKTYG & PUBLICERINGSVERKTYG

Vi använder analysverktygen Google Search Console, Yoast och Google Analytics samt publiceringsverktyget Aajoda  i syfte att samla webbstatistik, förstå användarbeteenden och publicera våra projekt. Denna information används för att forma innehållet på vår webbplats så bra som möjligt för dig som besökare. För mer information om hur Google hanterar data i sina analysprodukter, besök Google Analytics webbplats. Ytterligare information om detta finns i vår Cookiepolicy.